Bransjer

Utdanning og oppvekst

Vi gjør det umulige, mulig!

Tinn Kommune

Tinn skal være en framtidsrettet kommune og vi ønsker å prioritere tiltak som videreutvikler kommunens service. Kommune har et meget godt tjenestetilbud som vi ønsker å videreføre og styrke.

Kommuneorganisasjonen er en såkalt ”to-nivå” kommune der ansvar, myndighet og praktisk arbeidet knyttet til daglig drift ligger i den enkelte enhet.

Kommuneorganisasjonen har rundt 500 årsverk. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke ledig stilling hos oss, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn eller funksjonsnedsettelse. Tinn kommune er en IA-virksomhet.

Eneste offentlige videregående i landet som tilbyr natur og miljø som landslinje innen realfag

Rjukan videregående skole

I sentrum av Rjukan ligger Rjukan Videregående Skole, og vi har tett opp imot 200 elever årlig. Vårt tilbud innbefatter blant annet yrkesfag, studiespesialisering, voksenopplæring og nettundervisning, og vi har en egen landslinje innen natur og miljø.

Verdensarv i alle fag

Rjukan ungdomsskole

Rjukan ungdomsskole holder til på Tveito, i det ærverdige og verneverdige bygget i Sam Eydesgt. 236. Skolen har ballbinge, samt arealene til Tveitoparken i umiddelbar nærhet.

Alle skal med!

Rjukan barneskole

Rjukan barneskole ligger sentralt til i Sam Eydes gate. Vi har 40 ansatte og 200 elever ved skolen. Vi har lik skoledag for 1. -7. trinn, gjennom SFO/leketid for 1. og 2.trinn. Skolen tilbyr leksehjelp for alle elever på 1.-7.trinn. Vi er en flerkulturell skole, med elever fra mange, ulike nasjonaliteter.

Skolens visjon er med hodet i fremtiden, og røttene i verdensarven. Satsingsområder for alle skolene i Tinn kommune er utviklingsarbeidet  Alle med. Gjennom Alle med skal skolene har et økt fokus på inkludering og bedre tilpasset opplæring for alle elever. Her har Rjukan barneskole valgte vi fokusområder som inkludering  samarbeidslæring, og sosial læring gjennom fag. I det videre vil blant annet hvordan digitalisering kan understøtte læring være et  av våre satsingsområder.