Bransjer

Industri og energi

For et mer livskraftige samfunn

Hydro Energi AS

Hydro-konsernet er et ledende industriselskap som jobber for en bærekraftig fremtid. Vårt formål er å skape levedyktige samfunn ved å omdanne naturressurser til produkter og løsningerpå en innovativ og effektiv måte.Hydro Energi er en av landes største produsenter av fornybar energi, og vår enhet på Rjukan er en viktig faktor i denne sammenheng.

Strøm, fiber, underholdning og smarthjem-produkter

Tinn Energi AS

Tinn Energi Gruppen er heleid av Tinn kommune, og består av selskaper som produserer, distribuerer og omsetter strøm. I tillegg til har vi salg av bredbåndstjenester og strømsparende produkter. Vi har et sterkt engasjement for, og ønske om å bidra til det grønne skiftet innen kraft og energibransjen. Rett kompetanse er alltid velkommen – ta gjerne kontakt via våre hjemmesider.

Hydrogenperoksid fra rent Rjukan-vann

Nouryon Pulp and Performance Chemicals Norway AS

Vi er en industribedrift som produserer hydrogenperoksid fra rent Rjukan-vann via vannelektrolyse–en teknologi som ble skapt her på Rjukan. Våre kunder er blant annet papirindustrien som bruker vårt produkt til blekemiddel eller ifiskeoppdrett, som bruker det som avlusningsmiddel. Vårt produkt kan også brukes til desinfeksjon, vannrensing, gruvedrift eller som råvare til videre kjemisk industri.Vi er en del av et konsern som er en stor global kjemiprodusent.

En bærekraftig forskjell

Hima Seafood

Hima Seafood etablerer verdens største, landbaserte ørretfarm basert på RAS-teknologi.

Byggingen av anlegget startet i mai 2021. Ved ferdigstillelse vil anlegget produsere rundt 9 000 tonn premium Hima®-ørret, noe som tilsvarer 22 000 000 middager per år. Resirkulerende akvakultursystemer (RAS) er den mest bærekraftige, skalerbare og miljøbevisste formen for akvakulturteknologi som er tilgjengelig i dag. Dette anlegget vil kun benytte rent fjellvann.

Fra et oppdrettsperspektiv er ørret en robust og næringsrik fisk. Den vokser raskt og trives godt i ferskvann. Produksjonstiden er beregnet til 17 måneder fra yngel til en ideell snittvekt på rundt 4 kg.

Hima samarbeider med Osland Havbruk AS om leveranser av OVA (egg) til det nye anlegget. Videre har Hima inngått et samarbeid med Villa Seafood. Disse blir ansvarlig for salg, distribusjon og foredling av merkevaren Hima.

Oppdrettslederen i Hima har 40 års erfaring med oppdrett av laks og ørret. I tillegg til betydelig RAS-erfaring.

Vi designer, bygger og drifter datasentre

Green Mountain

Green Mountain har et stort datasenter i Rjukan som ligger perfekt plassert med tanke på god strømforsyning. Det kalde klimaet sørger også for at vi kan kjøle ned serverne på en meget energieffektiv måte.

På senteret jobber det over 60 personer innen teknisk drift, kundeoppfølging, design/bygg, sikkerhet og administrasjon. Dette teamet sørger for at store kunder som for eksempel Volkswagen kan kjøre sine dataprosesser på en sikker og bærekraftig måte – 365 dager i året. Siden oppstarten i 2014 har datasenteret aldri hatt nedetid. Anlegget ble nylig utvidet med et nytt bygg og det er mulighet for videre utvidelse i årene som kommer.

En av de ledende industrielle tjenesteleverandørene i Norden

Bilfinger Engineering and Maintenance Nordics AS

Bilfinger er en internasjonal leverandør av tverrfaglig industri-og ingeniørtjenester onshore og offshore.

Vår avdeling på Rjukan er i dag fordelt på områdene bygg og anlegg, mekanisk og elektro, og er lokalisert i Rjukan Næringspark.

Bilfinger Rjukan utfører jobber i nærindustri og på industrielle anlegg flere steder i landet. Vi betjener også kraftverkskunder, og har utført rehabiliteringer og revisjoner for de fleste store kraftprodusentene i Norge. Helse, miljø og sikkerhet er en viktig del av våre leveranser og også vår konkurransekraft.

Kortreist fornybar biovarme

Tinn Bioenergi

Tinn Bioenergi AS er et lokalt energiselskap som produserer og leverer kortreist fornybar biovarme til alle typer bygg basert på skogsflis. Det blir kun brukt råvare fra lokale skoger, vei- og jordekanter samt noe «avfall» fra lokale gårdssagbruk. Tømmeret blir foredlet til flis på egen flisterminal med betydelig produksjonskapasitet i Atrå.Tinn Bioenergi har etablert 3 varmesentraler i Tinn og leverer i dag varme til 6 store bygg; 3 i Atrå og 3 på Rjukan. Tinn Bioenergi har som intensjon å etablere flere biovarmeanlegg innenfor sin region med mål om å gi kundene den beste løsningen på termisk energi på kort og lang sikt.