Bransjer

Helse

Vi gjør det umulige, mulig!

Tinn Kommune

Tinn skal være en framtidsrettet kommune og vi ønsker å prioritere tiltak som videreutvikler kommunens service. Kommune har et meget godt tjenestetilbud som vi ønsker å videreføre og styrke.

Kommuneorganisasjonen er en såkalt ”to-nivå” kommune der ansvar, myndighet og praktisk arbeidet knyttet til daglig drift ligger i den enkelte enhet.

Kommuneorganisasjonen har rundt 500 årsverk. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke ledig stilling hos oss, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn eller funksjonsnedsettelse. Tinn kommune er en IA-virksomhet.