,

– Jeg tror aldri jeg har fått et nei fra Kiwi

Rjukan Arbeiderblad, publisert: 09.05.23. Foto og tekst: Anthonia Hamner.

– Resten av fylket svarte at de har hatt problemer med rekruttering – og her i Tinn har vi ikke hatt noe spesielt problemer med det, forteller Hege Tverberg som er programrådgiver for introduksjonsprogrammet i NAV.

Hvert år er det bedriftsundersøkelse i NAV, og i Tinn var det rundt 16 bedrifter som deltok. Kravet er at arbeidsplassen må ha minst tre personer som er der gjennom NAV.


Blant bedriftene som var trukket ut til bedriftsundersøkelsen, var Kiwi Rjukan sentrum (øvre Kiwi). Der ble de som hadde fått arbeid eller var i språkpraksis gjennom NAV – stilt ere spørsmål om arbeidsplassen.


– Store deler av fylket har hatt problemer med rekruttering, fordi det er for lite arbeidskraft. Men her har Kiwi vært veldig gode til å ta inn mennesker med forskjellige utfordringer, som har gjort at de faktisk ikke har hatt så stort problem med å få tak i arbeidskraft, forteller Hege Tverberg, programrådgiver for introduksjonsprogrammet.

NAV:– Jeg tror aldri jeg har fått et nei fra Kiwi, når jeg har ringt for å spørre om de har mulighet til å ta inn noen, forteller Hege Tverberg som er programrådgiver for introduksjonsprogrammet i NAV. Foto: Anthonia Hamner


Helsefagarbeidere og sykepleiere

Hovedkonklusjonen etter bedriftsundersøkelsen for Vestfold og Telemark 2023:
«Årets bedriftsundersøkelse viser at forventningene til sysselsetting fremover er svakere enn i fjor. I år forventer 24 prosent av bedriftene å øke antall ansatte, mens 11 prosent forventer å nedbemanne. Det estimeres at bedriftene i Vestfold og Telemark har en mangel på 3 521 personer, som er 2 591 færre enn i 2022. Enkeltyrkene med størst mangel er helseyrkene sykepleiere, andre helseyrker og helsefagarbeidere.»

Jan Skov Våer, leder av NAV Tinn, er optimistisk på vegne av Tinn, når det kommer til rekrutteringsutfordringene som er i fylket.

– Som vi ser det er de største rekrutteringsutfordringer i Tinn samme som ellers, helsefagarbeidere og sykepleiere er mangelyrker.

– Ansatte til forskjellige sommerjobber er også en utfordring ser vi. Hvilke behov etableringene i Tinn vil skape er litt usikkert ennå, men vi er optimistiske på vegne av vårt samfunn, understreker han.

VESTFOLD OG TELEMARK: En av fem bedrifter har rekrutteringsproblem.

– Flinke til å se mennesker

Ifølge Tverberg har både øvre og nedre Kiwi på Rjukan godt samarbeid med NAV.

– Jeg har stort sett to eller tre personer i Kiwi – til enhver tid, forteller hun.

– På Kiwi er de veldig finke til å se mennesker som en helhet, og har vært veldig gode på å ta imot folk som har hatt noen utfordringer, med for eksempel språk. Det har gjort at vi har et veldig bra samarbeid med dem, og jeg tror aldri jeg har fått et nei når jeg har spurt om de kan ta inn noen.

– Vi har også samarbeidet med Kiwi i Austbygde, men der er det avstanden som har vært et problem.