De store nyetableringene fylte Rjukanhuset

Rjukan Arbeiderblad, publisert: 26.09.23.

Nok en gang fylte RNU Rjukanhusets storesal med interesserte tilhørere da de hadde satt nyetableringer på kartet.

Leder av Rjukan Næringsutvikling (RNU) holdt et velregissert informasjonsmøte i Rjukanhusets storesal mandag kveld der det ble bortimot fullsatt med interesserte som ville vite mer om Rjukans store nyetableringer Hima Seafood, Green Mountain samt Aker Horizon so ifølge dem selv nå er «mer enn gryteklare», i tillegg til det omfattende prosjektet Sirkulære Rjukan, der de fleste av Tinns større bedrifter og institusjoner nå er involvert.

– Det er hyggelig at så mange kommer, vi har fire forskjellige aktører som skal informere om hva de holder på med. Det er store tall, men samtidig utfordringer når så mye skjer, innledet RNU-leder Rune Hellingsrud.

Jeg ser at endel informasjon vi ser rundt om ikke er helt korrekt, så jeg håper vi skal gi svar på en del her, selv om det kanskje også kommer spørsmål vi ikke kan gi klare svar på. jeg er villig til å arrangere flere slike møter i året, så det er bare å si ifra når dere trenger informasjon, sa Hellingsrud kort før man kjørte i gang med presentasjonene, der hver aktør var gitt knappe 15 minutter til å informere, før man la opp til spørsmålsrunde etter en minglepause.

HIMA: Sten Falkum, daglig leder i Hima Seafood, stilte på nok et folkemøte og fortalte om framdriften i prosjekt. Foto: RA

Hima Seafood

Etter at bedriftene hadde holdt sine presentasjoner fant Tinn kommunes nye kommunedirektør Terje Kili også anledning til å presentere seg og svarte på noen spørsmål som RA behandler i en annen sak.

Først ut av de fire til å presentere seg var Hima Seafood som er godt i gang med voldsom byggeaktivitet på Svadde industriområde i det som er verdens største resirkulære ørretsoppdrettsanlegg på land, og daglig leder Sten Falkum som vi har blitt godt kjent med på disse informasjonsmøtene. Han viste dronefotoer av de imponerende anlegget, og fortalte om resirkuleringsanlegget som skal produsere regnbueørret av toppkvalitet på land, av høyeste kvalitet.

– Det er ikke mulig å øke uttaket av villfisk i havet i dag, og det er et underskudd på det globale matvaremarkedet i årene som kommer. de neste 40 åra skal vi produsere like mye mat som vi har gjort de siste fem hundre åra. Her kommer Hima inn, der vi med veldig moderne produksjonsmidler skal skal produsere like mye mat som Møre og Romsdal gjør på sin jordbruksjord med fjørfe, sau og storfe.

– Vi bruker ingen jordbruksland, og produserer en kilo fisk med én kilo fôr, og jobber oss ned mot null i CO2-utslipp, og vi bidrar til å kunne bedre jordsmonnet med gjødsel med å transformere jordbruket.

Falkum hadde ikke fokus på antall arbeidsplasser, men det framtidsretta med virksomheten som skal være i full drift fra 2026.

FORNØYD: RNU-leder Rune Hellingsrud var svært fornøyd med både møtet og oppslutninga. Foto: RA

Green Mountain

Neste ut var Green Mountain representert av bærekraftsdirektør Torkild Follaug, som holdt en presentasjon der han sammenlignet virksomheten med å være datasenteroperatør, og sammenlignet det med hotellvirksomhet, der deres kunder setter sitt IT-utstyr inn i deres lokaler, der det er kundene som opererer og vedlikeholder utstyret som fikser det selv eller deres leverandører.

– Vi har 10-årsjubileum i år med Rennesøy-anlegget, og etablerte oss her på Rjukan for åtte år siden, har et tredje senter på Enebakk og vi bygger det fjerde og største anlegget på Hamar nå, og vi har kjøpt et datasenter i London som skal rulles inn i våre folder, og vi setter spaden i jorda i Frankfurt for et nytt senter denne høsten, og skal bli et paneuropeisk selskap. Men Norge er hovedsatsingsområde og HUB. Vi har ikke nedetid, noe som er ekstremt viktig fordi vi er hjertet i den digitale infrastrukturen. Vi er i dag helt avhengig av at de digitale tjenestene fungerer.

– Vi er prosessindustri og en samlokaliseringsaktør på Rjukan med flere kunder inne i hvert bygg. Når vi er ferdig med det nye største bygget der det kommer inn nye kunder i disse dager. Anlegget få nå 40 megawatt installert om kort tid, og det er en seigliva myte om at det er få ansette i datasenterindustrien. Her på Rjukan blir vi i løpet av året 55 ansatte på Rjukan, sa Follaug, som fortalte at det i løpet av kort tid skulle øke fra 35 til 55 ansatte i og med det nye bygget, og at man har 5,6 arbeidsplasser per megawatt, som er det han karakterisert som et godt tall i kraftkrevende industri.

– 90 prosent av de vi har ansatt er bosatt i Tinn, og vi har planer om å utvikle oss videre her, sa Follaug som brukte innovasjonscamp-samarbeider med Rjukan vgs som imponator i en frisk video, men rakk ikke å snakke om overskuddsvarmen før tida var ute.

GREEN MOUNTAIN: – Her på Rjukan blir vi i løpet av året 55 ansatte, sa Green Mountains bærekraftsdirektør Torkild Follaug. Foto: RA

Aker Horizon

Managing director i Aker Horizon, Knut Nyborg, forklarte oss om grønt, grått og blått hydrogen, der grønn hydrogen er den reneste og som er det rake motsatte av grått som er forurensede og produsert på fossilt brennstoff.

– Aker Horizon er fornybarplattformen til Aker-gruppen med fokus på det grønne skiftet, der jeg er leder for Hydrogen, sa Nyborg som viste til at det er mye man ikke kan elektrifisere.

– Det er vår motivasjon for at vi vil satse på hydrogen. Det er enorm etterspørsel i Europa, og det må konverteres til utslippsfri grønn hydrogen. Dette gir enorme muligheter for Norge.

GRØNN HYDROGEN: – Det er enorm etterspørsel i Europa, og det må konverteres til utslippsfri grønn hydrogen. Dette gir enorme muligheter for Norge, sa managing director i Aker Horizon, Knut Nyborg. Foto: RA

– Vi er stolte over det vi har gjort så langt, og som mangeårig bruker av området med hytte på Gaustablikk er det ekstra interesse for dette prosjektet for min familie. Det er spesielt spennende med Rjukan er konkurransedyktig vannkraft, hydrogenkompetanse gjennom 100 år, og utbygde indurstiarealer som er tilrettelagt, sa Nyborg for han ga ordet til bedriftens Investment Director Erik Rynning som innledet at sikkerhet alltid går først i deres virksomhet.

– Kraftfavtalen med stabil krafttilførsel er alfa og omega for oss og alle snakker om hydrogen og mesteparten vi skal produser skal brukes som drivtstoff, og prosjkette er neste sprekkeferdig modnet nå, vi noen påstå, sa Rynning før han gikk over på sysselsetting.

– Vi er egentlig livredde for å gå ut med dette her allerede nå, men dette er føste fase så om 4-5 går kan det omtrent ganges med to. Det foreløpige estimatet er at vi snakker om å sysselsett 10 som driftspersonell, 12 på logistikk, 2 på planlagt vedlkehold og service, totalt 24, fortale Rynning, og viste til at det i tillegg var snakk om 67+ i anall i byggefasen.

AKER: Investment Director Erik Rynning i Aker Horizon la fram beregnede tall for sysselsetting i den kommende hydrogenfabrikken. Foto: RA

Sirkulære Rjukan

Sist ut i presentasjonsrunden var Torkild Bjørnson fra samarbeidsprosjektet Sirkulære Rjukan som har fått mye oppmerkosmhet den siste tida.

– Bærekraft betinger at man jobber med sirkulærøkonomi, og det er så viktig at FN har har lansert de 17 bærekraftsmålene. Det er basert på en ressurs om blir større desto mer den deles, kunnskap. I dette nettverket er det 25 bedrifter som er koblet opp mot en del kompetansemiljøer, og Rjukan er basert på framtidsretta bærekraftig industri, innledet Bjørnson.

– Det er mye overskuddsvarme i gassproduksjon, og den kan brukes av andre. Det er mye som er digitalisert, og som kan styres felles. Kanskje er et restenergi i det som kommer ut av renseanlegget til Hima, tenk om man kan bruke andre restverdier av hydrogenprosduksjon, nevnet han blant mange eksempler.

– Det er gevinst på å tenke sirkularitet og ved å samarbeide på tvers mellom bransjer, og det skal vi være et utstillingsvndu for. Vi tenker på tvers av verdikjeder, og tar det til et nytt nivå, og skaper en vinn-vinn-situasjon, der man styrker lønnsomhet og verdiskapning, øker bærekraft, innovasjon, kvalitet og attraktivitet, sa Bjørnson, som forteller at Telemark Utviklingsfond, fylkeskommunen, Innovasjon Norge og de har søkt om en treåring kobling mot kongsbergmiljøene.

Han avsluttet med å lansere ideen om sirkularitet som det neste prosjektet som Rjukan videregående skole burde ha som innovasjonscamp.

SIRKULÆR-BEDRIFTENE: Dette er de 25 bedriftene som foreløpig er med i Sirkulære Rjukan, og deres samarbeidspartnere. Foto: RA